VANDERKAAIJ Cultural Projects
Afb: Erwin Olaf Hope # 5 (detail)Afb: diverse kunstenaars AanZet! afb: Merijn Bolink. Zonder titel (detail)
Michiel van der Kaaij

projectleiding fondsenwerving advies

Profiel & werkwijze

Onder de naam VANDERKAAIJ Cultural Projects richt ik mij op cultuur als vrijetijdsbesteding, cultureel erfgoed en beeldende kunst.

Projectleiding  / fondsenwerving / advies

Als zelfstandig ondernemer bied ik kunst- en erfgoedinstellingen en bedrijven mijn diensten aan op het gebied van projectleiding, fondsenwerving en advies. Daarvoor ben ik werkzaam geweest in verschillende directie- en projectleidersfuncties, o.m. bij Stichting CJP, Erfgoed Actueel/ministerie van OCW, Federatie Kunstuitleen/Stichting Artes en  ARTSTART bv (i.s.m. ABN AMRO’s Dialogues Incubator).

Van 2013 tot 2015 was ik tevens werkzaam als intendant van Kunstvereniging Diepenheim.

Focus op hedendaagse kunst en erfgoed

Mijn opdrachtgevers bevinden zich in het culturele veld met een focus op hedendaagse beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Publieksbereik

Uitgangspunt is voor mij altijd de inhoud, die ik vervolgens op een trefzekere wijze over het voetlicht weet te krijgen. Het publiek bereiken met iets wat mooi, indrukwekkend en verrijkend is: een betere legitimatie voor kunst en cultuur is er niet te bedenken. Soms hanteer ik daarbij instrumenten uit de marketing, soms uit de educatie.

Integrale aanpak

Mijn handelsmerk is  een integrale aanpak. Wanneer ik bijvoorbeeld als curator een tentoonstelling samenstel voor een bedrijf, zorg ik ook voor de catalogus en treed ik op als organisator van evenementen voor de relaties van het bedrijf, in de vorm van bijvoorbeeld lezingen, rondleidingen. Daarbij heb ik aandacht voor detail, zonder de grote lijn uit het oog te verliezen.

bedrijfsleven – overheid -  particuliere fondsen

Omdat het mij uitstekend lukt bij mijn ‘eigen’ projecten, stel ik mijn kennis, netwerk en vaardigheden op het gebied van fondsenwerving ook ter beschikking aan mijn klanten. Doel: het realiseren van een brede portefeuille van fondsen, afkomstig van overheid, bedrijfsleven en particuliere vermogensfondsen. Daarbij opereer ik bij voorkeur vanuit de organisatie, gedetacheerd, voor een zeker aantal uren per week. Ik richt mij op strategieontwikkeling, coaching van medewerkers maar vooral op de implementatie en uitvoering van een nieuw fondsenwervingsbeleid. Door deze werkwijze garandeer ik betrokkenheid: mijn diensten beperken zich niet tot vrijblijvend advies. Een samenwerking op basis van no cure - no pay is echter ook mogelijk.

Verbindingen

Bij het realiseren van bovenstaande werkwijze maak ik gebruik van mijn vermogen verschillende werelden met elkaar te verbinden: kunst & publiek; erfgoed & onderwijs; cultuur & bedrijfsleven.